Reactii de la Sibiu la Topul universitatilor

Asa cum am prezentat aici, Ziarul Financiar alaturi de alte publicatii centrale au dat publicitatii o analiza a sistemului universitar din Romania, care a starnit controverse. Iata mai jos reactia oficiala a Universitatii Lucian Blaga din Sibiu.

COMUNICAT

Demersul Societăţii Academice din România de a impune un sistem de integritate pentru învăţământul superior din România este bine venit. Principial se afirmă un set de norme şi valori la care subscriem pe deplin.
Proiectul Coaliţia pentru Universităţi Curate (CUC) a realizat o monitorizare după o metodologie care are la bază un chestionar care vizează transparenţa şi corectitudinea administrativă; corectitudinea academică; calitatea guvernantei şi managementul financiar.
Evaluarea a avut loc la patruzeci şi două de universităţi de stat din totalul de cincizeci şi şase urmărindu-se şi realizarea unui clasament (top) în urma căruia Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu ocupă locul 33.
Ca puncte tari s-au reţinut la universitatea noastră încheierea de parteneriate cu universităţi străine în special din Germania, o intensificare a investiţiilor şi modernizarea spaţiilor de învăţământ precum şi atragerea de cadre didactice tinere. Ca puncte slabe s-a reţinut învinuirea a 13 persoane din conducerea universităţii de fapte de corupţie şi existenţa unor procese penale „deschise” pentru „presupuse” acte de corupţie; inexistenţa unui regulament cu privire la nepotism; lipsa unor politici de combatere a plagiatului; lipsa unor strategii privind resursele umane şi promovarea pe criterii de performanţă şi calitate a actului pedagocic.
Este de observat că S.A.R. şi-a propus ca evaluarea integrităţii academice să se realizeze prin intermediul unor echipe de evaluatori formate dintr-un expert şi un student. S-ar fi impus din capul locului ca aceşti aşa zişi experţi să aibă competenţa necesară pentru a realiza o astfel de evaluare care presupune o cunoaştere profundă a întregului management universitar. Or, din discuţiile purtate cu echipa de evaluatori am constatat că aceasta avea doar o vagă informaţie în domeniu, neînţelegând corect mai toate problemele vizate. A-i considera, aşadar, pe aceştia nişte „experţi” în domeniu care să garanteze acurateţea concluziilor este riscant. S-a realizat astfel o distorsionare a judecăţilor de valoare care minează în punctele esenţiale şi aşa zisul top.
S-a reţinut ca un punct negativ faptul că există „deschise” procese penale împotriva a 13 persoane pentru fapte de corupţie. În realitate este vorba de o reclamaţie a profesorului Lupu Corvin şi Emil M. Popa, ambii sancţionaţi pentru abateri de la normele comportamentului academic, ultimului fiindu-i desfăcut şi contractul de muncă pentru plagiat. Demersurile acestora sunt de rea credinţă. Sancţionarea lor s-a făcut tocmai în vederea respectării acelor principii care însăşi S.A.R. cere a fi respectate, cum este combaterea plagiatului, promovarea în funcţii academice numai pe merit şi competenţa profesională. În acest context a reţine pe baza unei reclamaţii a celor sancţionaţi că exista „deschise” procese penale pentru fapte de corupţie la U.L.B.S., este incorect.
Se afirmă că lipsesc politicile şi cazurile reale de sancţionare a plagiatului în U.L.B.S.
Aşa cum am arătat mai sus, tocmai profesorului Popa M. Emil i s-a desfăcut contractul de muncă pentru plagiat dovedit, iar alţi doi colaboratori ai săi au fost de asemenea sancţionaţi pentru o astfel de faptă. Adică pe de o parte reclamaţiile făcute de aceştia sunt avute în vedere ca nişte cazuri grave de corupţie, prin procese penale „deschise”, iar pe de altă parte se neagă evidenţa că în universitatea noastră plagiatul este sancţionat cu fermitate. Contradicţia este evidentă.
Concluzia care se impune este lipsa de profesionalism şi incapacitatea evaluatorilor de a percepe corect şi obiectiv diversele situaţii supuse analizei. Ce vrea să însemne, de pildă „inexistenţa unui regulament cu privire la nepotism”?. Este nevoie de un astfel de regulament? Există reguli ferme cu privire la modul de promovare în funcţiile academice, atât în legile speciale care reglementează învăţământul universitar precum şi în Carta universităţii. Prin respectarea riguroasă a acestora se asigură promovarea corectă, pe bază de merit şi performanţă profesională şi nu prin ridicole regulamente privitoare la „nepotism”.
Dacă S.A.R. urmăreşte respectarea unor principii şi a corectitudinii universitare, acest lucru nu se poate realiza prin demersuri care, ele însele, încalcă principiile elementare de profesionalism, corectitudine şi obiectivitate.
Clasamentul rezultat astfel este unul incorect. El nu reflectă nici pe departe starea reală a universităţii noastre şi nici a altora.

BIROUL SENAT AL UNIVERSITĂŢII „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *