Rascoala la Universitate

Suntem un grup de 5 profesori universitari, toţi foşti decani din Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, ale căror nume şi semnături sunt ataşate împreună cu Memoriul-acţiune prealabilă pe care l-am adresat Doamnei Ministru Prof. univ. dr. Ecaterina ANDRONESCU.

Considerăm că este bine ca unele dintre abuzurile comise de către rectorul ilegal al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Constantin Oprean, săvârşite cu ajutorul grupului care-l înconjoară, să fie cunoscute şi de dumneavoastră.

Rectorul Constantin Oprean, împreună cu alţi 13 complici ai „domniei sale”, sunt urmăriţi penal, începând din septembrie 2008. În acelaşi timp, instanţele Tribunalului şi Curţii de Apel Cluj, prin hotărâre definitivă şi irevocabilă (au fost respinse şi acţiunile de suspendare a executării şi în anulare formulate în această cauză), a declarat ilegale articolele din regulamentele de alegeri ale Universităţii „Lucian Blaga” care prevedeau locuri „de drept” în Senat şi în Consiliile facultăţilor, în total aprox.. 35 de persoane (!). De asemenea, a fost declarat ilegal documentul care prevedea dreptul rectorului de a face numiri în cadrul structurilor academice (!) şi întreaga procedură de alegeri. În această situaţie ilegală se află rectorul Oprean, patru dintre prorectori, şase decani şi numeroşi şefi de catedră, secretari ştiinţifici de facultăţi şi prodecani.

Abuzurile rectorului Oprean sunt adevărate modele de ceea ce nu are voie să se întâmple în învăţământul superior.

Ne-am adresat Doamnei Ministru Prof.univ.dr. Ecaterina ANDRONESCU cu speranţa că Domnia sa va pune în executare administrativă sentinţa la care ne-am referit.

Vă dorim pace, linişte şi lumină!

În numele semnatarilor memoriului,

Prof. univ. dr. Corvin LUPU
Redactor şef al revistei „Transilvania”