Klingeis a primit aviz de la mediu!

Astazi Agentia de Mediu Sibiu a anuntat oficial ca a acordat avizul de mediu lui Klingeis pentru a face micro-centrala la Balea, despre care am scris pe blog acum cateva saptamani. Aveti mai jos comunicatul Agentiei de Mediu Sibiu.

APM Sibiu anunţă publicul asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul Valorificarea potenţialului hidroenergetic al râului Cârţişoara după Cascada Bâlea şi până în aval de cabana Bâlea Cascadă, proiect promovat de AF KLINGEISS FRANT şi REGINA. Motivele care au stat la baza luării deciziei:
Lucrările proiectate nu vor afecta integritatea sitului Natura 2000 SCI Munţii Făgăraş şi nici SPA Piemontul Făgăraş; Impacturile identificate sunt considerate nesemnificative şi nu vor avea ca rezultat modificarea statutului de conservare al speciilor/habitatelor de interes conservativ ; Au fost identificate măsurile de reducere la minim a posibilelor impacturi negative generate de proiect asupra mediului.
Acordul de mediu se va elibera cu impunerea respectării următoarelor condiţii: Pe perioada executării lucrărilor antreprenorul va delimita zona pentru minimizarea distrugerii suprafeţelor vegetale; Se va limita la minim posibil suprafaţa ocupată de organizarea de şantier; Vegetaţia lemnoasă din genul Salix nu va fi îndepărtată prin dezrădăcinare ci prin tăiere la nivelul solului; Toate suprafeţele a căror înveliş vegetal va fi afectat vor fi renaturate adecvat şi redate folosinţei lor iniţiale; Se va monitoriza stadiul de refacere a habitatelor afectate, pe o perioadă de minim 3 ani, la începutul şi sfârşitul perioadei de vegetaţie ; Constructorul va trebui să utilizeze utilaje cât mai silenţioase şi să lucreze pe tronsoane scurte pentru a afecta cât mai puţin păsările şi mamiferele din zonă; Nu se va modifica sub nici un motiv traseul conductei faţă de cel analizat; Se vor lua toate măsurile în vederea evitării poluării apei cu produse petroliere şi substanţe solide sedimentabile. Se vor utiliza soluţii constructive şi materiale de construcţie de natură să reducă la minim impactul negativ asupra peisajului zonei. Pe perioada de funcţionare se va impune stabilirea unui Protocol de colaborare cu titularul MHC ce va funcţiona în aval de cabana Bâlea Cascadă şi un flux informaţional pentru toţi utilizatorii din aval .
Observaţiile justificate ale publicului se primesc timp de 10 zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului, la sediul APM Sibiu, str. Hipodromului 2A, tel 0269422653.
Orice persoană care face parte din publicul interesat şi care se consideră vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim se poate adresa instanţei de contencios administrativ competente pentru a ataca, din punct de vedere procedural sau substanţial, actele, deciziile sau omisiunile autorităţii publice competente pentru protecţia mediului, care fac obiectul participării publicului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, prevăzute de HG 1213/2006, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.