Defrisati, defrisati!

Pentru ca unii sefi considera ca avem padure destula in Romania se iau adesea decizii de defrisare. Oare in cazul proiectului de mai jos ce se va face in locul hectarului de padure defrisat?

21.09.2009

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SIBIU anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare, in categoria celor care nu necesita efectuarea evaluării impactului asupra mediului pentru proiectul “ Defrisarea unei suprafete ( 0,9 ha ), in vederea scoaterii din fondul forestier” locatia Cisnadie, extravilan, UB I Cisnadie: ua 32B, ua 32C inscrise in CF2 Cisnadie , jud. Sibiu – conform Ordinului MAPAM 860/2002 cu modificările si completările ulterioare. Motivarea deciziei:
– Proiectul nu se va desfasura in arii naturale protejate desemnate la nivel national (parcuri naturale, rezervatii naturale, monumente ale naturii) sau european (situri Natura 2000) si nici in vecinatatea acestora, ca urmare activitatile derulate in cadrul proiectului nu vor avea impact semnificativ asupra acestor habitate, florei si faunei. – Suprafata defrisata in vederea scoaterii din fondul forestier este relativ mica (0,9 ha) si se face cu compensare cu schimb de teren echivalent ca bonitate.- Amplasamentul proiectului se afla in extravilanul localitatii Cisnadie la aproximativ 4 Km.
Decizia etapei de încadrare poate fi contestata in scris la sediul APM Sibiu in termen de 10 zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului. Orice persoana care se consider vătămata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim poate contesta decizia de emitere a acordului de mediu, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ 554/2004 cu modificările ulterioare.