Florin Chilian in razboi cu coruptia patronata de ministrul Iorgulescu

S-a tot scris prin unele ziare despre fraude si delapidari in cadrul programului Sibiu Capitala Culturala. Iata ca muzicianul Florin Chilian a declansat un atac dur la adresa coruptiei din Ministerul Culturii, patronata de Iorgulescu, posibil candidat liberal de Sibiu.

Puteti citi un amplu material aici. Mai jos va ofer un extras de pe blogul lui Dan Iancu in care este publicata in intregime sesizarea lui Florin Chilian catre Curtea de Conturi.

„Către Curtea de Conturi a României

Domnului Preşedinte Dan Drosu Şaguna

Având în vedere maniera de fraudare continuă a banului public de către Ministerul Culturii şi Cultelor, sub actuala conducere, şi numeroasele apeluri din partea operatorilor culturali din România prin care aceştia denunţă şi reclamă atât ostilitatea ministerului în relaţia cu ei dar şi încălcarea legislaţiei specifice, vă cerem, domnule Preşedinte Dan Drosu Şaguna, în temeiul Legii 94/ 1992, modificată şi completată de Legea 77/2002, să efectuaţi un control la Ministerul Culturii şi Cultelor pentru a verifica legalitatea, în virtutea competenţelor care vă revin ca instituţie, următoarelor achiziţii publice:

1. toate achiziţiile publice prin care s-a derulat Programul “Sibiu, Capitală Culturală Europeană, unde, din informaţiile pe care le deţinem personal, din presă şi chiar prin intermediul unor organizaţii civice, promiscuitatea ilegalităţilor a fost extraordinară, la fel cum s-a întâmplat şi în cazul achiziţiilor pentru Programul de promovare a imaginii României, inclusiv fals şi uz de fals, constatări pe care deja le-aţi făcut şi înaintat Direcţiei Naţionale Anticorupţie, în cadrul dosarului penal nr 279 din 2007, deschis Ministerului Culturii şi Cultelor;

Dacă tot a venit vorba de constatări, ne exprimăm surprinderea că, deşi echipa de control a Curţii de Conturi, credem noi, a înaintat, pentru prelucrare (…), şefilor ierarhici rezultatele controlului unor achiziţii ale Ministerului Culturii şi Cultelor, corespondente Programului “Sibiu – Capitală Culturală 2007″, achiziţii controlate aleatoriu, doar ca eşantion de ilegalităţi, nu s-au înaintat Direcţiei Naţionale Anticorupţie anumite constatări…Altfel nu înţelegem de ce acest Program de relativ succes mediatic nu s-a arătat cum şi în ce fel a fost făcut. Fireşte, şi acest adevăr l-am fi dorit adus la cunoştinţa publicului, a celor care, de fapt, l-au plătit în cea mai mare parte a lui. Să fi fost o nebănuită piedică notoria consistenţă a sumelor desfăşurate la Sibiu?

Cu excepţia evidenţelor privind contractele încheiate cu SC Stage Expert pentru achiziţionarea scenei mari şi, fireşte, a scenei mici, a gradenelor deja vestite, prejudiciu deja constatat (aceste gradene par a avea, mai degrabă, rolul acarului Păun în economia respectivului Program), a sistemelor de sunet şi lumini etc., controlorii Curţii au constatat un prejudiciu de aproximativ 120.000 RON, suma dublându-se, credem noi, dacă acest calcul ar fi reluat, la zi, cu o mai mare atenţie faţă de normativele în vigoare din legislaţia financiară a României, lucru foarte simplu pentru nişte specialişti, având în vedere că noi, semnatarii, cunoaştem aceste lucruri, deşi pregătirea noastră este una teologică, respectiv muzicală…

Ca să fim mai scrupuloşi, suma respectivă nu include şi foloasele nerealizate, care, după calcule actualizate, pur şi simplu ar dubla, cum am zis, prejudiciul constatat şi achitat deja printr-o suspectă grabă! Dacă MCC a mai fost păsuit un an cu acest Program “Sibiu – Capitală Culturală Europeană 2007″, din motive diverse, vă solicităm conform legilor României, ca prim demers al nostru, să verificaţi absolut toate achiziţiile publice din cadrul acestui mare şi evident succes!…

Foarte important, în cazul de mai sus, al prejudiciului deja constatat, vă informăm că nu contează atât sumele, cât contează faptul că documentele incriminatoare, corespondente respectivei achiziţii, sunt realizate, credem noi, fără nici o prudenţă, prin fals şi uz de fals, în formă calificată. Aşa cum s-a întâmplat şi în cazul Programului guvernamental de promovare a imaginii României în ţările membre UE!!!

La dosarul respectivei achiziţii publice ar fi trebuit să existe deja toate probele care susţin cele afirmate, pe care le vom face publice şi pe alte căi, păstrând cadrul legal, în funcţie de forţa mafiotă din interiorul statului român, despre care toţi vorbesc, dar nimeni nu o măsoară… Altfel nu ar fi fost posibilă instrumentarea, nici măcar aşa cum s-a desfăşurat aceasta. În măsura în care Curtea de Conturi a României, sau chiar domnul director Gheorghe Lazăr, nu va înainta Direcţiei Naţionale Anticorupţie constatările corecte, integrale din punct de vedere al dosarului achiziţiei publice şi, fireşte, neprelucrate oral pe traseul procedural al actului de control (proceduri interne), etapă pentru care domnul mai sus numit face o adevărată risipă de pasiune şi, totodată, energie, vă vom ruga să ne scuzaţi dacă ne vom adresa direct DNA.

Acestei solicitări i se poate da curs cu celeritate din simplul motiv că rezultatele unui control parţial al achiziţiilor publice despre care facem vorbire mai sus sunt încă din 2007.

Ca detaliu al ilegalităţilor pe care vă invităm să le constataţi, vă sesizăm că sistemele de lumini, sunet şi video s-au achiziţionat fără respectarea cadrului legal, OG nr 60 din 2001, republicată, şi HG nr. 461 din 2001, actualizată.

Tot aşa au stat lucrurile şi pentru achiziţionarea scenelor şi gradenelor, acestora adăugându-se grave neconcordanţe în textul contractului 311 din 29.12. 2006, valoarea acestui contract fiind de aproximativ 420.000 Euro. Acestea sunt câteva indicii, ca detalii ale ilegalităţilor pe care vă solicităm să nu vă feriţi să le constataţi…”

Sursa (unde puteti citi mult mai multe detalii): uhitto.wordpress.com/2008/10/07/cum-se-fura-la-cultura/