Sometra cheama la dezbatere

Vedeti mai jos anuntul oficial al dezbaterii publicat pe site-ul Agentiei de Mediu Sibiu.

ARPM Sibiu anunţă publicul interesat că S.C. SOMETRA S.A. cu sediul în localitatea
Copsa Mică, str. Fabricilor, nr. 1, judeţul Sibiu, titularul proiectului “Instalaţie de
desulfurare a gazelor (IDSG) care utilizează procedeul umed calcar – gips” – titular S.C.
SOMETRA S.A.,, pe amplasamentul din localitatea Copsa Mică, str. Fabricilor, nr. 1, judeţul
Sibiu, organizează sedinţa de dezbatere publică a Raportului la studiul de evaluare a
impactului asupra mediului pentru obţinerea acordului de mediu.
Sedinţa de dezbatere publică va avea loc în data de 27.01.2010, ora 16,30 în localitatea Copsa
Mică, în sala de sedinţe din cadrul Primăriei Copsa Mică .

Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului poate fi consultat la sediul
ARPM Sibiu, localitatea Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, la sediul APM Sibiu, localitatea
Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A si la sediul titularului de proiect.
Raportul la studiul de evaluare a impactului asupra mediului este disponibil pe pagina de
web a ARPM Sibiu: www.arpm7c.ro.
Informaţii privind potenţialul impact asupra mediului al proiectului propus pot fi consultate
la sediul A.R.P.M. Sibiu si la sediul APM Sibiu, în zilele de luni – vineri, între orele 8,00 –
16,00.
Observaţiile publicului se primesc zilnic, la sediul A.R.P.M. Sibiu sau pe adresa de e-mail
office@arpm7c.ro , până la data de 27.01.2010.

Căutări: