MiniMax Discount Talmaciu

Agentia de Mediu a avizat constructia centrului comercial MiniMax Discount in Talmaciu. Vedeti mai jos anuntul.

„08.04.2009
AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI SIBIU anunta publicul interesat asupra DECIZIEI ETAPEI DE INCADRARE in procedura de evaluare a impactului asupra mediului a proiectului „Construire spaţiu comercial MiniMAX DISCOUNT ” situat în Tălmaciu, str. Unirii, fn, CF 4292, nr. top. 1160/5/2/1 şi 1160/5/1 – titular proiect SC NOVUM TAU SRL , cu sediul în Bucureşti, B-dul Carol I, nr. 34-36, etj.11, ap.1, sect.2.
In urma parcurgerii etapei de incadrare in cadrul Colectivului de analiza tehnica, intrunit in data de 08.04.2009, APM Sibiu a stabilit: proiectul nu face obiectul procedurii de evaluare a impactului.
Motivaţia deciziei etapei de încadrare:
– proiect cuprins in Anexa 2 HG.nr. 1213/2006, (proiecte pentru care trebuie stabilită necesitatea efectuării evaluării impactului asupra mediului) pct. 11.c. ( staţii pentru epurarea apelor uzate) şi pct. 10.b (proiecte de dezvoltare urbană )
– caracteristicile proiectului: suprafaţa construită 1001 mp, parter + etaj parţial, 29 locuri de parcare; staţie de epuarre EPURBLOC 3000-R110 PERFORMANCE 16 l.e. Q zi med = 1,83 mc/zi;
– proiectul nu este amplasat în intravilanul loc. talmaciu, nu se află în vecinătatea ariilor naturale protejate.
Decizia etapei de incadrare poate fi contestata in scris la sediul APM Sibiu in termen de 10 zile lucratoare de la data aparitiei anuntului.
Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim poate contesta decizia de emitere a acordului de mediu, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ 554/2004 cu modificarile ulterioare.”