miniMax Discount Cisnadie

In orasul Cisnadie se va deschide un supermarket din reteaua miniMax Discount.  Acesta va fi pe Soseaua Sibiului. Mai jos aveti anuntul de la Agentia de Mediu.

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI SIBIU anunţă publicul interesat asupra deciziei etapei de încadrare, in categoria celor care nu necesita efectuarea evaluării impactului asupra mediului pentru proiectul Construire miniMax Discount amplasat in Cisnădie, str. Şoseaua Sibiului, Fn, jud. Sibiu, beneficiar SC MAGNUM ARHITECTURA IMOBILIARA SRL – conform Ordinului MAPAM 860/2002 cu modificările si completările ulterioare. Motivarea deciziei: proiectul propus a se realiza pe teritoriul oraşului Cisnădie nu se afla in sit Natura 2000, prin proiect s-au prevăzut soluţii tehnice pentru reţelele tehnico-edilitare . Decizia etapei de încadrare poate fi contestata in scris la sediul APM Sibiu in termen de 10 zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului. Orice persoana care se consider vătămata intr-un drept al sau ori intr-un interes legitim poate contesta decizia de emitere a acordului de mediu, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ 554/2004 cu modificările ulterioare.