Troleibuzele aduc Primaria Sibiu la judecata

Asociatia TRANSIRA s-a tinut de cuvant si a atacat in contencios administrativ Primaria Sibiu in chestiunea desfiintarii troliebuzelor. Aveti mai jos textul plangerii prealabile.

Asociaţia TRANSIRA
Mediaş, str. Călugăreni nr. 4, bl. 61, sc. A, ap. 7
Tel. 0744699672; Fax 0369814499
Web: www.transira.ro e-mail: info@transira.ro
C.I.F. 18603314
Cont IBAN: RO38RZBR0000060008579844 –RON Raiffeisen Bank MEDIAŞ

Nr. 96 din 23 februarie 2009

Către,
Consiliul Local Sibiu (Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Tursib S.A. Sibiu)

Spre ştiinţă:
– Primăria Sibiu
– Instituţia Prefectului Judeţul Sibiu

Subsemnatul, Sîntea Silviu, în calitate de preşedinte al Asociaţiei TRANSIRA, cu sediul în Mediaş, str. Călugăreni nr. 4, bl. 61, sc. A, ap. 7, formulez prezenta

PLÂNGERE

solicitând ca în temeiul art. 7 din Legea nr. 554 /2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, să dispuneţi revocarea Hotărârilor S.C. Tursib S.A. Sibiu de desfiinţare a traseelor de troleibuz T3 şi T5 şi reintroducerea troleibuzelor pe aceste trasee

MOTIVE

În fapt –În lunile septembrie 2008, respectiv februarie 2009, Conducerea S.C. Tursib S.A. Sibiu a desfiinţat traseele de troleibuz T3 şi T5, înlocuindu-le cu traseele de autobuz A51, respectiv A92.

Apreciez că aceste hotărâri s-au luat fără respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la transporturi şi fără respectarea Hotărârilor Consiliului Local nr. 97 /20.04.2007 şi nr. 409 /20.12.2007.

Prezenta plângere este adresată în conformitate cu statutul şi obiectivele Asociaţiei TRANSIRA şi face referire la interesul legitim public aşa cum este acesta definit în Legea nr. 554 /2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare cap. I, art. 1, lit. p.

Înlocuirea traseelor de troleibuz T4 şi T5 cu traseele de autobuz A51 şi A92 nu este legală, deoarece pentru înfiinţarea sau modificarea unui traseu sau a unei rute este nevoie de aprobarea Consiliului local, conform Legii nr. 92 din 19 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local, cap. I, art. 4, alin. 1, lit. c.
Prin Hotărârea Consiliului Local Sibiu nr. 409 /20.12.2007 se aprobă traseele principale şi secundare şi programele de transport privind transportul public de persoane prin curse regulate. În anexa 1 a acestei Hotărâri sunt prezente şi programele de circulaţie ale traseelor T3 (două troleibuze) şi T5 (două troleibuze). Dorim respectarea întocmai a Hotărârii legislativului local.

Nu este prima dată când S.C. Tursib S.A. Sibiu nesocoteşte legislaţia amintită anterior. Traseele A9, A21, A91, A111, A112, A118, A201, T2 au fost date în folosinţă fără a exista Hotărâre de Consiliu Local. Prin adresele cu nr. 64 /10.10.2007 şi 81 /11.09.2008 transmise Primăriei Sibiu, Consiliului Local Sibiu şi Instituţiei Prefectului Judeţul Sibiu am informat despre nelegalitatea acţiunilor S.C. Tursib S.A. Sibiu, cerând luarea măsurilor în vederea punerii în coordonate legale a activităţii S.C. Tursib S.A. Nu am primit răspuns la nici una din petiţiile noastre, nerespectându-se prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 27 /2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 97 /20.04.2007 se aprobă Contractul de concesiune nr. 108370 /27.04.2007 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Tursib S.A. Sibiu. Obiectul contractului îl reprezintă “cedarea şi primirea în concesiune, în scopul unei administrări rentabile, către S.C. Tursib S.A. a Serviciilor de Transport Public”. Tocmai acest lucru nu se respectă.

Pentru bunurile concesionate, S.C. Tursib S.A. Sibiu achită o redevenţă, aceasta incluzând şi reţelele electrice de troleibuz sau tramvai, indiferent dacă acestea sunt exploatate sau nu. Pentru o administrare rentabilă este nevoie de obţinerea de venituri din exploatarea troleibuzelor pe reţeaua existentă. Reţeaua de troleibuz nefolosită înseamnă costuri.

Desfiinţarea traseelor de troleibuz T3 şi T5 nu a fost însoţită de vreo motivaţie publică. Abia după acţiunile în presă ale Asociaţiei TRANSIRA, Conducerea S.C. Tursib S.A. Sibiu a căutat motivaţii, fiind folosită aceea referitoare la interzicerea circulaţiei troleibuzelor pe sensuri unice (str. Nicolae Teclu, respectiv str. Rahovei). Deşi există semnalizarea corespunzătoare pe aceste străzi iar în multe oraşe se permite circulaţia troleibuzelor pe sensul unic, favorizându-se transportul public nu maşina personală. În definitiv, se putea alege devierea traseului T5 pe bul. Mihai Viteazu –Calea Dumbrăvii iar a traseului T3 prin introducerea reţelei electrice pe str. Abatorului.

La finele anului 2007, Consiliul Local Sibiu a alocat fonduri pentru reabilitarea reţelei de contact troleibuze. Aceste fonduri puteau fi folosite pentru introducerea reţelei de troleibuz pe str. Abatorului, pentru ca troleibuzul T3 să nu circule pe sensul opus al străzii Nicolae Teclu. Fondurile respective au fost disponibilizate (deci nu s-a dorit folosirea acestora) la propunerea S.C. Tursib S.A., în luna august 2008.
În luna iulie 2007 a fost înlocuită reţeaua de troleibuz de pe str. Târgu Fânului –str. Râului, avariată în urma unui accident rutier. În anul 2006 s-a înlocuit reţeaua de troleibuz de pe str. Gheorghe Dima (pe ambele sensuri), în baza Contractului de execuţie nr. 57 /2006 încheiat între Municipiul Sibiu şi S.C. Tursib S.A. Sibiu. Această lucrare a fost inclusă în concesiune prin Hotărârea Consiliului Local nr. 279 /24.07.2008. Aşadar, este vorba de tronsoane noi de reţea, nefolosite.

Putem aminti şi momentul prost ales al înlocuirii traseului T5 cu traseul A92. Toate autobuzele sunt deviate pe bul. Mihai Viteazul -str. Matei Millo -Calea Dumbrăvii iar singura legatură cu str. Rahova (Silvana) -Plugarilor (Cireşica) era T5. Ce fac acum locuitorii din zonă? Merg pe jos!

Vineri 30 ianuarie a.c. nu era afişat vreun anunţ (nici in staţii, nici în troleibuze) referitor la înlocuirea traseului T5. Cum sâmbăta şi duminica troleibuzele T5 nu circulă, luni 2 februarie lumea a stat degeaba în staţii, aşteptînd T5-ul. A primit în loc de două troleibuze T5, un autobuz A92.

Nu înţelegem desfiinţarea unor trasee de troleibuz nici din punct de vedere economic. Deoarece costurile de exploatare ale troleibuzelor sunt mai mici faţă de autobuz. Desfiinţări ce sunt împotriva Masterplanului pentru transport urban, ce trasa ca direcţie de urmat extinderea transportului ecologic cu troleibuze. Contrar preocupărilor hotărâte ale Uniunii Europene de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră.
Prin adresa cu nr. 5440 /16.08.2008 SC Tursib SA Sibiu cere Consiliului local suplimentarea subvenţiei cu suma minimă de 145.000 lei pentru că “societatea nu poate suporta cheltuielile suplimentare privind redevenţa aferentă Contractului de concesiune”. Unde s-a mai pomenit aşa ceva?

Solicităm aşadar ferm, pe calea prezentei, revocarea în totalitate a Hotărârilor S.C. Tursib S.A. Sibiu de desfiinţare a traseelor de troleibuz T3 şi T5 şi reintroducerea troleibuzelor pe aceste trasee, prezenta plângere constituind în acelaşi timp şi îndeplinirea procedurii prealabile în vederea promovării altor căi de atac, respectiv în faţa instanţei de contencios administrativ.

În drept –Prezenta se întemeiază pe dispoziţiile art. 7 şi următoarele din Legea nr. 554 /2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pe dispoziţiile actelor normative la care s-a făcut referire anterior.

Cu stimă,

ing. Silviu Sîntea
Preşedintele Asociaţiei TRANSIRA