Judetul Sibiu plin de primari incompatibili

Conform unui raport publicat astazi pe site-ul Agentiei nationale de integritate, alaturi de judetul Constanta, Sibiul are cel mai mare numar de primari declarati incompatibili.

Cei 20 de primari din Judetul Sibiu s-au aflat în stare de incompatibilitate ca urmare a deținerii simultane a funcției de primar și a  calității de reprezentant al unităţii administrativ – teritoriale în cadrul A.G.A. a S.C. APĂ CANAL S.A. Sibiu, după cum urmează:

1) CONSTANTIN SORIN MĂNDUC, Primar al Mun. Făgăraș, se află în stare de incompatibilitate începând cu 23 martie 2009;
2) BALTEȘ IOAN, Primar al Orașului Ocna-Sibiului, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 01 august 2008 – 28 mai 2013;
3) BUCUR BOGDAN, Primar al Comunei Rășinari, se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 06 octombrie 2008;
4) HUJA GHEORGHE, Primar al Orașului Cisnădie, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 26 iulie 2012 – 10 iunie 2013;
5) KLINGEIS ARNOLD-GUNTER, Primar al Orașului Avrig, se află în stare de incompatibilitate începând cu 2008 (mandatele 2008 – 2012 și 2012 – prezent);
6) IVAN VALENTIN-DUMITRU-IOAN, Primar al Comunei Sadu, se află în stare de incompatibilitate în perioada 30 iulie 2008 – 29 mai 2013;
7) TROANCĂ IOAN, Primar al Orașului Miercurea Sibiului, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 31 octombrie 2008 – 27 mai 2013;
8) AVRAM NICOLAE, Primar al Comunei Șura Mare, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 30 iulie 2008 – 19 iunie 2012;
9) JOARZĂ CORNEL, Primar al Comunei Șura Mică, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 26 iulie 2012 – 12 iunie 2013;
10) CĂLIN GHEORGHE, Primar al Comunei Gura Rîului, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 18 iulie 2012 – 28 mai 2013;
11) DANCU NICOLAE, Primar al Comunei Păuca, s-a aflat în stare de incompatibilitate începând cu 30 iulie 2008;
12) ȘUREAN IOAN, Primar al Comunei Slîmnic, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 17 iulie 2012 – 22 mai 2013;
13) LIENERTH MIHAIL, Primar al Comunei Vurpăr, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 31 iulie 2008 – 30 mai 2013;
14) ALDEA VALENTIN, Primar al Comunei Roșia, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 24 iulie 2008 – 17 mai 2013;
15) DĂNCILĂ ILIE, Primar al Comunei Poiana Sibiului, se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 13 iulie 2012;
16) GREAVU MARIA, Primar al Comunei Loamneș, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 05 august 2008 – 22 aprilie 2013;
17) IOAN NICOARĂ, Primar al Comunei Apoldu de Jos, se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 19 iulie 2012;
18) OLARIU SIMION, Primar al Comunei Racovița, se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 30 august 2012;
19) SEUCHEA IOAN, Primar al Comunei Cristian, s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada în perioada 18 iunie 2008 – 28 mai 2013;
20) SURDU CORNEL, Primar al Comunei Poplaca, se află în stare de incompatibilitate începând cu data de 29 iunie 2012.

Astfel tot cei 20 de primari sau viceprimari au încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. f) din Legea nr. 161/2003, potrivit cărora „Funcţia de primar și viceprimar […] este incompatibilă cu […] funcţia de reprezentant al unităţii administrativ – teritoriale în adunările generale ale societăţilor comerciale de interes local”.

Toate persoanele menționate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistați sau reprezentați de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. Cu excepția lui CÎRJALIU CRISTIAN MARICEL, GĂLBINASU MARIAN, STAN NICULAE, TELEHOI CRISTIAN și  BURCEA ION, toate persoanele evaluate au depus la dosarul de evaluare puncte de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligaţiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective […]”.

„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalității, confidenţialității, imparţialității, independenţei operaţionale, celerității, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.

Sursa