Iohannis incompatibil! Va fi demis?

ANI a dat in aceasta dimineata un comunicat de presa referitor la ancheta desfasurata in cazul primarului Iohannis. Rezultatul este clar: timp de un an si o luna in 2003-2004 Iohannis a fost incompatibil. Acum ce urmeaza? Il va demite Trihenea? Sau doar il va sanctiona? Asta se intampla cand te pui cu flacara violet – portocalie a lui Basescu. Sa vedem ce urmeaza…

Mai jos comunicatul ANI:

Iohannis pe vremea cand credea ca este Mos Craciun

Având în vedere reglementările legislative şi întrucât, în urma verificării prealabile, efectuate în temeiul Legii nr. 144/2007, republicată, au rezultat indicii temeinice referitoare la încălcarea de către domnul IOHANNIS KLAUS-WERNER a prevederilor legale privind regimul incompatibilităţilor, în temeiul art. 45, alin. 1 al aceluiaşi act normativ, s-a procedat la verificarea stării de incompatibilitate între funcţia de primar şi cea de membru al consiliului de administraţie al S.C. Parcuri Industriale Sibiu-Şura Mică S.A.
Procedura de înştiinţare a fost îndeplinită în conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007, republicată, domnul IOHANNIS KLAUS-WERNER fiind informat, în data de 11.11.2009, despre declanşarea procedurii de verificare a respectării dispoziţiilor legale referitoare regimul juridic al incompatibilităţilor, precum şi cu privire la drepturile sale de a lua cunoştinţă de actele şi lucrările dosarului, de a fi asistat sau reprezentat de avocat şi de a prezenta orice elemente justificative pe care le consideră necesare. Până în prezent, domnul IOHANNIS KLAUS-WERNER nu a făcut uz de drepturile sale.
În urma verificărilor efectuate şi a analizării informaţiilor şi documentelor primite de la Judecătoria Sibiu şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, au rezultat următoarele:
– domnul IOHANNIS KLAUS-WERNER a exercitat mandatul de Primar al Municipului Sibiu în perioadele 2000 – 2004 şi 2004 – 2008,
– domnul IOHANNIS KLAUS-WERNER se află în prezent în exercitarea legală a celui de-al treilea mandat consecutiv de primar (pentru perioada 2008 – 2012);
– domnul IOHANNIS KLAUS-WERNER a fost numit, la data de 07.01.2002, în funcţia de membru al consiliului de administraţie al S.C. Parcuri Industriale Sibiu-Şura Mică S.A.;
– domnul IOHANNIS KLAUS-WERNER s-a retras din funcţia de membru al consiliului de administraţie al S.C. Parcuri Industriale Sibiu-Şura Mică S.A. la data de 18.05.2004;
– S.C. Parcuri Industriale Sibiu-Şura Mică S.A. a înregistrat, în urma desfăşurării activităţii pe parcursul anului fiscal 2003, venituri totale de 845.659.000 ROL;
– S.C. Parcuri Industriale Sibiu-Şura Mică S.A.a înregistrat, în urma desfăşurării activităţii pe parcursul anului fiscal 2004, venituri totale de 1.752.654.000 ROL, precum şi un profit net de 491.142.000 ROL.
Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 279/21.04.2003 şi a intrat în vigoare la data de 23 aprilie 2003.
Potrivit prevederilor art. 91, alin. (3), teza ultimă din Legea nr. 161/2003, domnul IOHANNIS KLAUS-WERNER, în calitate de Primar al Municipiului Sibiu, a avut posibilitatea de a pune capăt stării de incompatibilitate în care se afla prin renunţarea în cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a actului normativ menționat, însă acesta, încălcând termenul legal, a renunțat la calitatea de administrator în cadrul S.C. Parcuri Industriale Sibiu-Şura Mică S.A abia în data de 18.05.2004. De asemenea, înregistrarea veniturilor şi a profitului, în perioada de referinţă, de către S.C. Parcuri Industriale Sibiu-Şura Mică S.A. demonstrează atât că societatea comercială şi-a desfăşurat activitatea în mod neîntrerupt, precum şi faptul că domnul IOHANNIS KLAUS-WERNER a exercitat efectiv funcţia de administrator al acestei societăţi comerciale.
Astfel, în urma verificărilor, s-a constatat faptul că domnul IOHANNIS KLAUS-WERNER, în calitate de Primar al Municipiului Sibiu, s-a aflat în stare de incompatibilitate începând cu data de 23.04.2003 (data intrării în vigoare a Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei) și până la data de 18.05.2004 (data retragerii din funcţia de administrator la S.C. Parcuri Industriale Sibiu-Şura Mică S.A).
Conform dispoziţiilor art. 91, alin. (4) din Legea nr. 161/2003, “în situaţia în care alesul local aflat în stare de incompatibilitate nu renunţă la una dintre cele două funcţii incompatibile în termenul prevăzut la alin. 3, prefectul va emite un ordin prin care constată încetarea de drept a mandatului de ales local la data împlinirii termenului de 60 zile, la propunerea secretarului unităţii administrativ-teritoriale. Orice persoană poate sesiza secretarul unităţii administrativ-teritoriale”.
De asemenea, potrivit prevederilor art. 47, alin. (3) din Legea nr. 144/2007, cu modificările şi completările ulterioare, “fapta persoanei cu privire la care s-a constatat starea de incompatibilitate constituie temei pentru eliberarea din funcţie sau, după caz, constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementărilor aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective.