Oare e asa?

Iata ce a decis Agentia de Mediu in 4 martie…. Oare e bine?

APM Sibiu anunta publicul interesat ca in urma analizarii solicitarii de emitere a acordului de mediu, depusa la data de 24.02.2009 de catre SC SANDSTONE SRL SIBIU, str. Poiana nr. 42/7, titular al proiectului “Exploatare agregate minerale”, localizat pe teritoriul administrativ al comunei Bradu Porumbacu de Sus – Lunca Domneasca, extravilan, în cadrul sedintei Comitetului special constituit din data de 04.03.2009 s-a luat decizia ca proiectul în cauza NU face obiectul evaluării impactului asupra mediului, conform prevederilor HG 1213/2006. Motivaţia deciziei: – Desi obiectivul se afla la circa 100 m de SCI Oltul Mijlociu – Cibin – Hartibaciu, realizarea acestuia nu va afecta in nici un fel integritatea sitului si nu va avea efecte negative asupra speciilor de interes conservativ pentru care a fost instituit situl; – Activitatea se încadrează în Anexa I.2 la procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu (lista activităţilor si/sau instalaţiilor cu potenţial semnificativ asupra mediului, care se supun etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului) – pct. 2a) cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele incluse în Anexa I.1, activitate pentru care APM stabileste necesitatea evaluarii impactului asupra mediului; – Terenul se afla situat in extravilanul comunei Bradu, jud. Sibiu; – Suprafaţa perimetrului de exploatare este de 36.000 mp; – Se vor excava 32500 mc extras geologic (nisip si pietris brut) pentru valorificare. Decizia etapei de încadrare poate fi contestată în scris la sediul APM Sibiu în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului. Orice persoana care se considera vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim poate contesta decizia de emitere a acordului de mediu, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ 554/2004 cu modificările ulterioare.

APM Sibiu anunta publicul interesat ca in urma analizarii solicitarii de emitere a acordului de mediu, depusa la data de 17.02.2009 de catre SC MARCO TOUR SRL SIBIU, str. J. Watt nr. 13, titular al proiectului “Amenajare lac, terasament drum, dig de aparare si cabana”, localizat pe teritoriul administrativ al comunei Porumbacu de Sus – Lunca Domneasca, extravilan, în cadrul sedintei Comitetului special constituit din data de 04.03.2009 s-a luat decizia ca proiectul în cauza NU face obiectul evaluării impactului asupra mediului, conform prevederilor HG 1213/2006. Motivaţia deciziei: – Desi obiectivul se afla amplasat in situl Natura 2000 – SPA Piemontul Fagaras, realizarea acestuia nu va afecta in nici un fel integritatea sitului si nu va avea efecte negative asupra speciilor de interes conservativ pentru care a fost instituit situl, asa cum s-a stabilit si prin evaluarea impactului asupra mediului la faza PUZ; – Activitatea se încadrează în Anexa I.2 la procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu (lista activităţilor si/sau instalaţiilor cu potenţial semnificativ asupra mediului, care se supun etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului) – pct. 2a) cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele incluse în Anexa I.1, activitate pentru care APM stabileste necesitatea evaluarii impactului asupra mediului; – Terenul se afla situat in extravilanul comunei Porumbacul de Sus – Lunca Domneasca; – Suprafaţa excavata si a luciului de apa ce se va realiza va fi doar de 7180 mp; – Se vor excava 9800mc extras geologic pentru valorificare si 3635 mc pentru amenajare teren si executia unui dig de 250 ml. Decizia etapei de încadrare poate fi contestată în scris la sediul APM Sibiu în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului. Orice persoana care se considera vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim poate contesta decizia de emitere a acordului de mediu, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ 554/2004 cu modificările ulterioare.

APM Sibiu anunta publicul interesat ca in urma analizarii solicitarii de emitere a acordului de mediu, depusa la data de 17.02.2009 de catre SC FORELLE SRL SIBIU, str. J. Watt nr. 13, titular al proiectului “Amenajare lac, terasament drum, dig de aparare si cabana”, localizat pe teritoriul administrativ al comunei Porumbacu de Sus – Lunca Domneasca, extravilan, în cadrul sedintei Comitetului special constituit din data de 04.03.2009 s-a luat decizia ca proiectul în cauza NU face obiectul evaluării impactului asupra mediului, conform prevederilor HG 1213/2006. Motivaţia deciziei: – Desi obiectivul se afla amplasat in situl Natura 2000 – SPA Piemontul Fagaras, realizarea acestuia nu va afecta in nici un fel integritatea sitului si nu va avea efecte negative asupra speciilor de interes conservativ pentru care a fost instituit situl, asa cum s-a stabilit si prin evaluarea impactului asupra mediului la faza PUZ; – Activitatea se încadrează în Anexa I.2 la procedura de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu (lista activităţilor si/sau instalaţiilor cu potenţial semnificativ asupra mediului, care se supun etapei de încadrare în procedura de evaluare a impactului asupra mediului) – pct. 2a) cariere, exploatări miniere de suprafaţă şi de extracţie a turbei, altele decât cele incluse în Anexa I.1, activitate pentru care APM stabileste necesitatea evaluarii impactului asupra mediului; – Terenul se afla situat in extravilanul comunei Porumbacul de Sus – Lunca Domneasca; – Suprafaţa excavata si a luciului de apa ce se va realiza va fi doar de 6830 mp; – Se vor excava 9600mc extras geologic pentru valorificare si 4500 mc pentru amenajare teren si executia unui dig de 290 ml. Decizia etapei de încadrare poate fi contestată în scris la sediul APM Sibiu în termen de 10 zile lucrătoare de la data apariţiei anunţului. Orice persoana care se considera vătămată într-un drept al său ori într-un interes legitim poate contesta decizia de emitere a acordului de mediu, cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ 554/2004 cu modificările ulterioare.