Ultimul din guvernul liberal stinge lumina

În plină campanie electorală, guvernul propune schimbarea legii mediului.

Guvernul a anunţat recent, printr-un text de 3 rânduri afisat pe website-ul Ministerului Mediului, propunerea unei ordonanţe ce modifică legea mediului, OUG 195 / 2005. În cadrul dezbaterii publice, organizată la sediul Ministerului Mediului, joi, 6 noiembrie 2008, reprezentanţii societăţii civile si-au exprimat dezacordul ferm pentru această intenţie.

Printre modificările propuse enumerăm:

1. Permisiunea introducerii pe teritoriul ţării a culturilor de microorganisme, exemplare de plante şi animale sălbatice vii, fără acordul non-CITES sau fără permisul CITES. De asemenea va fi permis exportul fără acordul non-CITES sau permisul CITES.

2. Eliminarea obligativităţii atestării persoanelor fizice sau juridice care elaborează raportul de amplasament, raportul de securitate, bilanţul de mediu sau evaluarea riscului de mediu.

3. Posibilitatea cultivării sau testării organismelor modificate genetic în ariile protejate sau la o distanţă mai mică de 15 km de acestea.

4. Eliminarea modalităţii autorizate de stabilire a siturilor de interes comunitar (NATURA 2000) cât şi înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Arii Protejate.

5. În cadrul ariilor protejate, ridicarea interdicţiei de a schimba destinaţia terenurilor sau eminiarea restricţiilor pentru aprinderea focului sau depozitarea deşeurilor în locuri neamenajate.

6. Ridicarea obligatiei de a consulta Comisia de Ocrotire a Monumentelor Naturii pentru amplasarea proiectelor şi/sau desfăşurarea oricărei activităţi susceptibile să genereze un impact negativ asupra ariilor naturale protejate

Aceste modificări sunt extrem de îngrijorătoare. Astfel, dacă legea mediului va fi modificată, s-ar putea da liber la realizarea bilanţurilor de mediu de către orice persoana fizică sau juridică, s-ar putea da liber la importul şi exportul cu plante sau animale vii protejate, s-ar putea da liber la testarea culturilor de organisme modificate genetic în arii protejate sau s-ar putea elabora proiecte / derula actiuni in arii protejate care ar dauna patrimoniului natural al tarii.

Mai mult, modificarea legii mediului este pusă în discuţie în plină campanie electorală, moment considerat cât se poate de inoportun de ONG-urile de mediu. În această perioadă comisiile se află în vacanţă electorală, deci momentul ales pentru dezbaterea modificărilor legii mediului este cel puţin bizar.

Pentru detalii contactati:
Liana Buzea
Presedinte EcoAssist
mobil: 0721 623 524
e-mail: Liana@EcoAssist.org