Arhitecta Stefania Romascan acuza Primaria si Consiliul Local Sibiu de ilegalitati

Redau mai jos apelul motivat al arh. Stefania Romascan in ce priveste un proiect aprobat ieri de Consiliul Local si avizat favorabil de Primaria Sibiu prin serviciile sale. Un bloc de 7 etaje ce se va construi pe str. Izvorului, in zona cu 2 etaje. Proiectul este la acest link.(pdf) Proiectul are ca beneficiar Polisano si este deja de ceva timp in constructie fiind initial aprobat cu 4 etaje. Acum creste la 7 etaje viitoarea Clinica Polisano din incinta Spitalului Judetean. Terenul este concesionat pe 49 de ani, fiind domeniu public. Concluziile le trageti voi. Eu cred ca zona este deja de mult arhitectural modifcata prin constructia Spitalului Judetean (maternitatea), a blocului pentru familiile de medici (care poate se va termina vreodata) si a Bibliotecii Universitare ULBS. De fapt asa si acest proiect a fost aprobat la regimul de inaltime initial. Acum cresterea lui este interesant de vazut cum se va vedea din Centrul Istoric sau cum va obtura vederea spre Centrul istoric din terte puncte. (deci are bani destui Vonica in timp de criza … ce bine de el ca in 2008 si 2009 a sustinut PDL la alegeri!)

Proiectul nr. 9 aflat pe ordinea de zi a sedintei de azi 16.12.2010 a Consiliului Local Sibiu, referitor la “PUZ-RLU -Construire clinica str. Izvorului“ incalca grav legislatia in vigoare, iar prin aprobarea acestei cladiri administratia locala nu face altceva decat sa incurajeze ilegalitatile din acest domeniu al constructiilor.

Cateva aspecte privind nerespectarea legislatiei:

– cladirea a fost executata ilegal, nerespectandu-se autorizatia de construire emisa in 2008.

– in certificatul de urbanism emis de Primaria Municipiului Sibiu nu i s-a specificat beneficiarului ca trebuie obtinut avizul Ministerului Culturii, imobilul aflandu-se in zona de protectie a centrului istoric si evident in zona de protectie propusa prin dosarul UNESCO

– conform legii 350/2001, art. 34: “Emiterea de certificate de urbanism incomplete, cu date eronate sau cu nerespectarea prevederilor cuprinse în documentaţiile de urbanism aprobate atrage răspunderea disciplinară, administrativă, contravenţională, civilă sau penală, după caz, potrivit legii”

– conform legii 350/2001, art. 32, alin. (6) “Modificarea, prin planuri urbanistice zonale elaborate pentru zone ale unei unităţi teritoriale de referinţă, a reglementărilor aprobate prin Planul urbanistic general sau prin planuri urbanistice zonale trebuie să asigure unitatea, coerenţa şi confortul urban atât ale zonei de studiu, cât şi ale teritoriului învecinat. Dacă modificarea este elaborată pentru zone ale unei unităţi teritoriale de referinţă, coeficientul de utilizare a terenului (CUT) propus de noua reglementare nu îl va putea depăşi pe cel aprobat iniţial cu mai mult de 20%, o singură dată, în acest caz neaplicându-se prevederile alin. (1) lit. b).”

– coeficietul de utilizare al terenului (CUT) incalca flagrant legislatia, caldirile invecinate avand 2 niveluri respectiv un nivel, iar cladirea propusa nu putea sa aiba mai mult de 2 niveluri. Documentatia aprobata permite 6 niveluri peste regimul zonei. Mai mult etajul 7 trebuia sa fie retras iar consiliul local i-a facut un cadou beneficiarului aproband proiectul cu amendamentul de a se construi pe toata suprafata ultimului etaj.

– conform HG 525, art. 32 privind aspectul exterior al construcţiilor: ”(1) Autorizarea executãrii construcţiilor este permisã numai dacã aspectul lor exterior nu contravine funcţiunii acestora şi nu depreciaza aspectul general al zonei. (2) Autorizarea executãrii construcţiilor care, prin conformare, volumetrie şi aspect exterior, intra în contradictie cu aspectul general al zonei şi depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului şi arhitecturii, este interzisã.”

– procentul de ocupare al terenului (POT) maxim acceptat de legislatia din Romania este de max 85% si acesta numai pentru zonele comerciale. Procentul de 90 % aprobat nu este acceptat de legislatie pentru nici o functiune.

Acest proiect este inca un caz grav de incalcare a legislatiei si de incurajare a beneficiarilor de a construi ilegal.

Cu atatea cladiri care intra in contradictie cu legislatia si care afecteaza fondul construit existent ma intreb evident retoric daca reprezentantii ICOMOS vor accepta pe lista patrimoniului modial centrului istoric al Sibiului?

arh. Stefania Romascan

Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul actualizată 2009

HG 525 / 1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism cu modificarile din 2010

Legea 422 /2001 republicata in 2006 privind protejarea monumentelor istorice

Căutări: